• Voor de sportieve leerlingen hebben we een voetbalkooi waarin je lekker kunt voetballen. Je kunt ook basketballen, tafeltennissen of tafelvoetballen.
  • In de kantine kun je lekkere dingen kopen.
  • Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
  • Ook zijn er excursies.
Groep leerlingen in de gang van het Calvijn College, samen leren uit een boek.

Mediatheek en tussenurenopvang

In de mediatheek kunnen leerlingen werken achter de laptop, boeken lenen en printen/kopiëren. Ook wordt de mediatheek gebruikt voor tussenurenopvang. Klassen met een tussenuur worden opgevangen door de mediathecaresse en een aantal coaches uit klas 4. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, zoals voetballen in de pannakooi, tafeltennissen, huiswerk maken, creatieve opdrachten doen, lezen en gezelschapsspelletjes doen. Het doel is om tussenuren te voorkomen en de leerlingen op een leuke en/of nuttige manier bezig te houden, waarbij de coaches leren om anderen te begeleiden en te stimuleren.

Meedenken

  • Leerlingenraad

Onze locatie heeft een lokale leerlingenraad, met klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad komt een keer in de maand bij elkaar en spreekt over onderwerpen rondom het welbevinden op school, zoals veiligheid, vervoer, jaaropeningen, orde-rust-reinheid. Deze raad vaardigt enkele leden af naar de schoolbrede leerlingenraad.

 

  •  Ouderadviesraad

Aan de twee locaties in Krabbendijke is een ouderadviesraad (oar) verbonden. Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. Het e-mailadres is oartholen@calvijncollege.nl. De oar is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).

 

Leerlingen met een boek in de gang van het Calvijn College

Leerlingenkluis

Een kluisje kan gehuurd worden voor € 17,- per leerling per jaar. Wordt er geen kluisje gehuurd, dan is er voor de mobiele telefoon een kluisje beschikbaar. Het gebruik daarvan is kosteloos.

Lees meer in de schoolgids.