• In vrije tijd kun je gaan voetballen en tafelvoetballen.
  • In de kantine en uit de automaten kun je lekkere dingen kopen.

Meedenken

De locatie heeft een lokale leerlingenraad, die een aantal keer per jaar vergadert. Leerlingen kunnen met vragen bij deze leden terecht. Twee leerlingen van onze locatie zijn vertegenwoordigd in de schoolbrede leerlingenraad.

Aan de twee locaties in Krabbendijke is ook een gezamenlijke ouderadviesraad verbonden (oar). Ze heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. Het mailadres van de oar is: oarkrabbendijke@calvijncollege.nl. De ouderadviesraad is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad.