• In vrije tijd kun je lekker voetballen, tafeltennissen of tafelvoetballen.
  • In de kantine en uit de automaten kun je lekkere dingen kopen.
  • Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.

Meer voorzieningen

Lees meer over kluisjes, buitenlesactiviteiten, de mediatheek en andere voorzieningen in de schoolgids.

Lees meer
Leerlingen kletsen samen in de mediatheek van locatie Goes Stationspark.

Meedenken

  • Leerlingenraad
    Leerlingen en ouders krijgen de kans om mee te denken over het reilen en zeilen uit de school, samen met iemand van de schoolleiding. Er is een lokale leerlingenraad, die ook vertegenwoordigd is in de schoolbrede leerlingenraad.
  • Ouderadviesraad
    De drie Goese locaties hebben een gezamenlijke ouderadviesraad (oar). Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november zijn er verkiezingen. Het e-mailadres is oargoes@calvijncollege.nl. De oar is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).