• Voor de sportieve leerlingen hebben we een pannakooi waarin je lekker kunt voetballen. Je kunt ook tafeltennissen of tafelvoetballen.
  • In de kantine en uit de automaten kun je lekkere dingen kopen.
  • Samen met je mentor heb je een klassenavond, zodat je met de klas een leuke en gezellige avond beleeft.
Leerlingen spelen een potje tafeltennis in de aula.

Excursies

Verder gaan we een aantal keer op excursie. De deelnemerskosten voor die excursie moeten leerlingen zelf verdienen. Dat is voor jou als doener geen probleem. De een bakt taarten, de andere maakt kaarten en een volgende doet klusjes voor familie. Zo leer je wat geld waard is.

Leerlingen zitten op een bank in de aula en kletsen met elkaar.

Meedenken

  • Leerlingenraad
    Leerlingen en ouders krijgen de kans om mee te denken over het reilen en zeilen uit de school, samen met iemand van de schoolleiding. Er is een lokale leerlingenraad, die ook vertegenwoordigd is in de schoolbrede leerlingenraad.
  • Ouderadviesraad
    De drie Goese locaties hebben een gezamenlijke ouderadviesraad (oar). Het doel van de oar is om het contact tussen ouders en school te vergroten. Ook heeft ze een adviserende taak. De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. In oktober of november zijn er verkiezingen. Het e-mailadres is oargoes@calvijncollege.nl. De oar is vertegenwoordigd in de schoolbrede medezeggenschapsraad (mr).