Naar schoolgidswebsite

Onze uitgebreide en compacte schoolgids 2020-2021 kunt u vinden op de volgende website.

schoolgids.calvijncollege.nl 

De website schoolgids.calvijncollege.nl biedt info over organisatie, onderwijsaanbod, identiteit, kwaliteit en zorg. Met een hoofdstuk per schoollocatie, foto's en diagrammen.

 

Pasfotoregisters

Pasfotoregisters met contactgegevens van personeelsleden staan op het ouderportaal en eduportaal onder de button Adresgids.