Verwijzing naar schoolgidswebsite

Onze uitgebreide schoolgids 2017-2018 kunt u vinden op de volgende website:

schoolgids.calvijncollege.nl

Klik hier voor de pdf-versie (vanuit online omgeving)

Klik hier voor een compacte versie.

De website schoolgids.calvijncollege.nl biedt info over organisatie, onderwijsaanbod, identiteit, kwaliteit en zorg. Met een hoofdstuk per schoollocatie, foto's en diagrammen.

 

Pasfotoregisters

Pasfotoregisters met contactgegevens van personeelsleden en leden van de ouderadviesraad en leerlingenraad, staan op het Eduportaal onder de button Adresgids. Hieronder de links naar het register per schoollocatie. Om toegang te krijgen tot het Eduportaal kunnen ouders en leerlingen inloggen.