Over onze school

Veiligheid

Onze school is er zich van bewust dat opvoeden alleen kan in een klimaat waarin jongeren zich veilig en thuis voelen. Veiligheid in en om de school is van groot belang. 

Alle locaties hebben het certificaat ‘veilige school’ toegekend gekregen door de Arbo Unie. Ga voor meer informatie hierover per schoollocatie naar scholenopdekaart.nl

Sociale veiligheid

Ook heeft de school een veiligheidsbeleidsplan, waarin alle zaken rondom veiligheid opgenomen zijn. In dit plan wordt beschreven wat de visie is van het Calvijn College op veiligheid en welke maatregelen er genomen worden om de veiligheid van personeel en leerlingen, materieel en immaterieel, te monitoren, waarborgen en bevorderen. Zo wordt jaarlijks in verschillende klassen verspreid over de hele school gemeten hoe de leerlingen denken over (sociale) veiligheid en wordt er actie ondernomen bij pestgedrag.

 

Verkeerseducatie

Het Calvijn College doet mee aan het VEVO-project (verkeerseducatie voortgezet onderwijs) van de gemeente en Provincie Zeeland. Per schoollocatie is er een verkeerscoördinator die de regie voert over de verkeerseducatie.


Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Kijk voor een overzicht van de Veilig Honk-adressen in uw buurt op de website van uw gemeente. Folder Veilig Honk (2010).

 

Meer informatie