Over onze school

Veiligheid

Onze school is er zich van bewust dat opvoeden alleen kan in een klimaat waarin jongeren zich veilig en thuis voelen. We hebben persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid, openheid en veiligheid hoog in het vaandel staan. 

Ga voor informatie over het veiligheidsbeleid en tevredenheidscijfers per schoollocatie naar scholenopdekaart.nl

 

Sociale veiligheid

De school heeft een veiligheidsbeleidsplan, waarin alle zaken rondom veiligheid opgenomen zijn. In dit plan wordt beschreven wat de visie is van het Calvijn College op veiligheid en welke maatregelen er genomen worden om de veiligheid van personeel en leerlingen, materieel en immaterieel, te monitoren, waarborgen en bevorderen. Zo wordt jaarlijks in verschillende klassen verspreid over de hele school gemeten hoe de leerlingen denken over (sociale) veiligheid en wordt er actie ondernomen bij pestgedrag.

Anoniem meldpunt

Leerlingen kunnen met vragen of zorgen altijd terecht bij de mentor of vertrouwensmentoren. Het kan gebeuren dat een leerling bepaalde zaken ervaart als grensoverschrijdend en dit niet binnen de school wil of durft te bespreken. Dan kan een leerling terecht bij een onafhankelijk meldpunt bij Stichting de Vluchtheuvel, waar het in contact komt met deskundigen op dit terrein. Het meldpunt heeft als doel om een luisterend oor te bieden en advies te geven over de juiste vervolgstappen. Er wordt geen begeleidingstraject gestart. 

 

Het meldpunt is bereikbaar via:

  • WhatsApp (altijd): 06-46505407
  • Telefoon (op ma tot vr van 08.30-17.00 uur): 0113-213098

Verkeerseducatie

Het Calvijn College doet mee aan het VEVO-project (verkeerseducatie voortgezet onderwijs) van de gemeente en Provincie Zeeland. Per schoollocatie is er een verkeerscoördinator die de regie voert over de verkeerseducatie. Iedere locatie heeft zijn eigen activiteitenprogramma.

Veilig Honk

Een veilig honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. Kijk voor een overzicht van de Veilig Honk-adressen in uw buurt op de website van uw gemeente. 

 

Meer informatie