Over onze school

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestaat uit:

 • J. Bakker, voorzitter


Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G. Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – J. Krijger-Meijaard, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning - A. Heger, teamleider expertiseteam leerlingondersteuning


Managementteam

Het managementteam (mt) bestaat uit het college van bestuur, de directeur onderwijs en de locatiedirecteuren. Dit betreft de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (schoolbreed)
 • G.J. van Appeldoorn, locatiedirecteur Goes Klein Frankrijk 
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat, Goes Noordhoeklaan en Goes Stationspark
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen en Krabbendijke Kerkpolder
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestaat uit:

 • C.L. van de Wege, Krabbendijke (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Gameren (secretaris)


Medezeggenschapsraad

Samenstelling