Over onze school

Personen

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) heeft naast bestuurlijke taken ook de algemene leiding van het Calvijn College. Het bestaat uit:

 • J. Bakker, voorzitter
 • W.H.L. Westenberg, directeur onderwijs (met ingang van schooljaar 2019-2020)


Schoolbrede afdelingen

 • financiën & beheer – M.A.G. Eerland, afdelingshoofd
 • ict & planning – A.M. Verwijs, afdelingshoofd
 • personeel & communicatie – drs. A.C. Nobel, afdelingshoofd
 • leerlingondersteuning - A. Heger MEd, teamleider expertiseteam


Managementteam

Het managementteam (mt) bestaat uit het college van bestuur en de locatiedirecteuren. Dit betreft de volgende personen:

 • J. Bakker, voorzitter college van bestuur
 • C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur onderbouw en vmbo Goes
 • H.M. Guiljam, locatiedirecteur Krabbendijke Appelstraat
 • drs. D.A. Janssen, locatiedirecteur Krabbendijke Kerkpolder
 • G.E. Kamerik, locatiedirecteur bovenbouw havo en vwo Goes
 • P.M. Kunst, locatiedirecteur Tholen
 • G.A. Terlouw, locatiedirecteur Middelburg


Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De rvt vormt ook het bestuur van de schoolvereniging. De raad bestaat uit:

 

 • G. van Kralingen, Middelburg (voorzitter)
 • A. Dieleman, Goes
 • J.J. van den Dorpel, Oosterland
 • C. den Hartog, Sint-Maartensdijk
 • J.J. Hoekman, Kruiningen
 • J.M. Krijger, Borssele (penningmeester)
 • ds. W. Meijer, Tholen (secretaris)
 • P. Moens, Middelburg
 • C.L. van de Wege, Krabbendijke


Medezeggenschapsraad

Samenstelling