Over onze school

Organisatiestructuur

Het Calvijn College heeft verspreid over Zeeland zeven schoollocaties. De schoolvereniging met haar bestuur functioneert als dragende kracht. Onder de schoolvereniging functioneert de stichting Calvijn College. 

De stichting wordt aangestuurd door het college van bestuur. Zij heeft de algemene leiding over de schoolorganisatie. Daarnaast heeft de stichting een raad van toezicht. Die houdt toezicht op de manier waarop het college van bestuur leiding geeft aan de schoolorganisatie. De leden van de raad van toezicht vormen ook het bestuur van de schoolvereniging. Er is een schoolbrede medezeggenschapsraad (mr), waarin ouders, leerlingen en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. De organisatiestructuur van schoolvereniging en stichting en de interne managementstructuur ziet u weergegeven in het organogram hieronder.


Meer informatie over de schoolvereniging