Onderzoek

Elk jaar doen we mee aan landelijke onderzoeken naar tevredenheid en de ervaren veiligheid op school. De gegevens monitoren we nauwkeurig. Bekijk de statistieken van de verschillende schoollocaties van het Calvijn College op scholenopdekaart.nl.

 

Sociale veiligheid

Onze school heeft een veiligheidsbeleidsplan. Dit plan beschrijft onze visie op (sociale) veiligheid en welke maatregelen we nemen om de veiligheid van personeel en leerlingen, materieel en immaterieel, te monitoren, waarborgen en bevorderen. Zo zijn er bijvoorbeeld op iedere locatie vertrouwensmentoren en anti-pestcoördinatoren.

Verder is er een onafhankelijk meldpunt voor leerlingen bij Stichting De Vluchtheuvel voor meldingen over (seksueel) overschrijdend gedrag op school. Het meldpunt heeft als doel om een luisterend oor te bieden en advies te geven over de juiste vervolgstappen. Er wordt geen begeleidingstraject gestart. Dit meldpunt is bereikbaar via WhatsApp (altijd, 06-46505407) en telefoon (op ma tot vr van 08.30-17.00 uur, 0113-213098).

 

Verkeersveiligheid

Het Calvijn College doet mee aan het VEVO-project (verkeerseducatie voortgezet onderwijs) van de gemeente en Provincie Zeeland. Per schoollocatie is er een verkeerscoördinator die de regie voert over de verkeerseducatie.

 

Veilig Honk

Veilig Honk is een plek waar kinderen onderweg terecht kunnen voor hulp wanneer er iets aan de hand is. De Veilig Honk-adressen zijn te vinden op de website van gemeenten.

 

Privacy

Het Calvijn College gaat zorgvuldig om met de gegevens van leerlingen, personeel en ouders. We houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).