Tholen

Contactpersonen

(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)

 

Locatiedirecteur

 • P.M. Kunst (kun)

Teamleiders

 • klas 1 en klas 2 stream 1 en 3: J.D. van Dam (dmj)
 • klas 2 stream 2 en klas 3 en 4: J.J. van de Waerdt (wae)

Dyslexiebegeleiders

 • mw. J.W. Weststrate-van Zetten (wsz)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)


Examensecretaris

 • N.J. Flikweert (fli)


Faalangstbegeleiders

 • mw. M.M. Christaanse (chr)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)


Loopbaanbegeleider

 • N.J. Flikweert (fli)


Medewerkers integratiegroep

 • mw. A.J. Aarnoudse-Marijs (aar)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)
 • Mw. M.M.N. de Wit-de Bruijn (wtm)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)

 

Rekencoördinator

 • J.J. van de Waerdt (wae)


Sova-trainers

 • mw. M.M. Christaanse (chr)
 • mw. P.C. Wolfsen-de Rijke (wol)


Verkeerscoördinator

 • B.C. van den Broek (bro)


Vertrouwensmentoren

 • B.C. van den Broek (bro)
 • mw. M.M. Christiaanse (chr)


Zorgcoördinator

 • J.A. de Meyer (mey)


Mentoren

 • to1a: D.P. van de Breevaart (brt)
 • to1b: mw. J.W. Weststrate-van Zetten (wsz)
 • to1c: mw. M.C. Bakker-Baaij (bkb)
 • to1d: A.T.W. de Mik (mik)
 • to2a: J. Geluk (gel)
 • to2b: mw. P.J.M. Mastenbroek-de Leeuw (mas)
 • to2c: J.J. Ringelberg (rin)
 • to2d: J.S. Brouwer (brr)
 • tg3a: mw. C.A.J. van Dam-Brinkman (dmb) en mw. W.A. Klippel-den Braber (kli)
 • tg3b: mw. H.G. Roggeveen-de Meyer (rog)
 • tg4a: M.A. van Steensel (stm)
 • tg4b: N.J. Flikweert (fli)