Middelburg

Onderwijsaanbod


Op locatie Middelburg kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.

 

Leerlingen die vmbo tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Middelburg blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo bb en kb kunnen zij terecht op de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor de bovenbouw van havo en atheneum (en voor het gymnasium vanaf klas 1) gaan leerlingen naar Goes Klein Frankrijk.


Keuzewerktijd en plusprojecten

Naast de bekende vakken krijgen leerlingen in de onderbouw ook keuzewerktijd. In stream 1 wordt binnen keuzewerktijd het vak science aangeboden. De leerlingen krijgen een specifieke situatie voorgesteld waarvoor ze een oplossingen moeten bedenken. Ze doen onderzoek en ontwikkelen vaardigheden op het gebied van ict, techniek, samenwerken, en communiceren. Leerlingen die de lesstof heel snel onder de knie hebben, kunnen meedoen aan een plusproject. In stream 2 wordt de keuzewerktijd ingevuld met praktische vakken.

Open leercentrum

Op deze locatie krijgen leerlingen ook z-uren, lesuren waarin ze zelfstandig kunnen werken. Ze kunnen dan aan de slag in het open leercentum. Leerlingen kunnen dan bijvoorbeeld werken aan een computeropdracht die gemaakt moet worden voor een bepaald vak, gaan lezen of huiswerk maken. Zo hoeft er geen onderwijstijd verloren te gaan. 

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Heb jij een advies gekregen voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

 

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten. Meer info.

Internationale contacten

Klik hier.

 

Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht.

Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Zelfstandig-werkuren
  • Keuzewerktijd en excelleren
  • Excursies
  • Klassenavonden