Middelburg

Onderwijsaanbod

 

Op locatie Middelburg kunnen leerlingen terecht voor klas 1 en 2 (stream 1-3) en vmbo-3 en -4 tl+.

 

Leerlingen die vmbo tl+ volgen, kunnen de hele schoolperiode in Middelburg blijven. Voor klas 3 en 4 van vmbo bb en kb kunnen zij terecht op de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Voor havo en atheneum vanaf klas 3 en voor gymnasium vanaf klas 1 gaan leerlingen naar locatie Goes Klein Frankrijk.

Stream 1-3

Je kunt bij ons in klas 1 en 2 terecht voor onderwijs op drie niveaus: stream 1, stream 2 en stream 3. Als je naar stream 1 gaat, krijg je les op havo-/atheneumniveau, in stream 2 krijg je les op vmbo k-tl-niveau (kaderberoepsgericht/theoretische leerweg) en in stream 3 op vmbo bb-niveau. Meer info

Zelfstandig-werkuren

Soms zijn er uren, waarop de docent niet aanwezig is. Die uren willen we ook nuttig  besteden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Een andere docent neemt de les waar.
  • Onder leiding van een docent gaan we ontspannen stillezen.
  • Zelfstandig studeren of werken aan een opdracht in het open leercentrum.
  • Sporten in de gymzaal, de fitnessruimte of op het plein onder leiding van de sportcoaches.

Zo gaat er geen onderwijstijd verloren.

Keuzewerktijd en excelleren

Op het rooster in klas 1 en 2 staat ook keuzewerktijd. Een deel daarvan wordt ingevuld met mentoraatslessen.


In stream 1 hebben we het vak science. In dat vak werken we aan projecten waarbij de leerling op een onderzoeksmatige manier leert denken, planmatig werken en waarin hij uitgedaagd wordt om pittige problemen op te lossen en tegelijk ook met de handen iets te maken. Het is heel gevarieerd, waarbij de leerling zichzelf leert ontdekken: waar ben ik goed in? In deze projecten zit gebruik van ICT verweven.

 

Excelleren. Voor leerlingen die de lesstof heel snel onder de knie hebben, hebben we plusprojecten. In een klein groepje of soms alleen, wordt gewerkt aan een project tijdens gewone lessen. De leerling mag dan een aantal lessen verzuimen (in overleg met de docenten) en aan het project werken. Er is een docent die regelmatig met betreffende leerlingen overleg heeft over hun project.

In stream 2 werken we in de keuzewerktijd met praktische vakken. Daarin wordt ook projectmatig gewerkt. In klas 2 wordt de keuzewerktijd ingevuld met het vak dienstverlening & producten. Dat is ook projectmatig onderwijs, waarbij er meteen ook aandacht is voor kennismaken met verschillende leerroutes in het vmbo. Dan kunnen leerlingen ontdekken wat het best bij hen past.

In stream 3 hebben we geen keuzewerktijd. Het onderwijs in deze afdeling is sterk praktijkgericht. Al vrij snel maakt een leerling hier keuzes die te maken hebben met de vervolgroute. Leerlingen worden begeleid bij het maken van kun keuzes.

De techklas zijn lessen op de woensdagmiddag, het 7e en 8e uur. Leerlingen kunnen inschrijven om deel te nemen aan lessen in techniek. Dit is een extra onderwijsaanbod, waarvoor bij de leerlingen veel animo is.

 

Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3 krijg je in jaar 1 en 2 tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten. Meer info.

Vakhavo

Er is ook een vakhavo. Dat is een havo-opleiding met praktijk. Je krijgt niet alleen de gebruikelijke vakken, maar ook één dag in de week een praktijkprogramma. De vakhavo begint in klas 2. Op de vakhavo werk je aan opdrachten uit verschillende technische beroepenvelden: bouwen, wonen en interieur, metaal, installeren en elektro en mogelijk ook procestechniek. In klas 2 en 3 leer je in een werkplaats op school, in klas 4 en 5 voornamelijk in een bedrijf. De vakhavo biedt een goede aansluiting op alle hbo-opleidingen. Meer info.

Internationale contacten

Klik hier.

Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht.

Informatie over de onderwijssoorten.

En verder in de schoolgids over:

  • Buitenlesactiviteiten