Middelburg

Contactpersonen

(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)

Locatiedirecteur

 • G.A. Terlouw (ter)

Teamleiders

 • klas 1 en 2 stream 1 en 3: J.H. Guiljam (glj)
 • klas 1 en 2 stream 2 en vmbo-3 en -4: P.W. Lock (loc)

Loopbaanbegeleider

 • klas 1, 2, vmbo-3 en -4: A. van Leeuwen (lee)

Examensecretaris

 • I. van der Knijff (kni)

Medewerkers integratiegroep en lwoo

 • mw. M. Verhelst-Koesveld (vrl)
 • mw. M. Reinders-Hoogerland (rnd)
 • mw. J.E. de Visser (vis)

Rekencoördinator

 • J.J.A. de Muijnck (muy)

Verkeerscoördinator

 •  J.T.R.Schroevers (scr)

Vertrouwenspersonen

 • W.C.J. Goudzwaard (gdz)
 • mw. T.P.S. Mulder-Bustraan (mld)

Zorgcoördinator

 • P.M. Kruis (krm)