Middelburg

Week van respect

Middelburg


De week van 5 tot 9 november is de nationale week van respect. In het kader daarvan kregen we op 7 november hoog bezoek. Commissaris van de Koning de heer J.M.M. Polman en gedeputeerde de heer A.J. van der Maas hebben ieder een gastles gegeven, in respectievelijk klas 3a en 2a.

De leerlingen van klas 2a hadden het bezoek ook echt voorbereid. Borden in de school, een respectvlag, ‘burgers’ gebakken en verkocht. Ook de pers was vertegenwoordigd en een van de leerlingen werd geïnterviewd. Respect voor anderen, andersdenkenden is belangrijk in onze samenleving. Een belangrijke regel daarbij is wat de Heere Jezus ons leert in Mattheüs 7:12: ‘Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.’ In onze eigen woorden samengevat: behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Dat is best een opgave, waarbij we elkaar mogen opscherpen.