Middelburg

Uitnodiging jaaropening 2021-2022

Schoolbreed

 

Onze leerlingen en hun ouders/verzorgers hebben in de zomervakantie een uitnodiging ontvangen om de jaaropening online te volgen op vrijdagavond 3 september D.V. Het programma start om 19.30 uur. Thema is: 'Wie volg jij?'

Verslag jaaropening in RD


Onze tijd lijkt in veel opzichten op die van het vroege christendom. Christenen leven in een wereld waarin ze nauwelijks meer begrepen worden. Jij staat midden in de wereld. Een wereld die voortdurend vraagt om mee te doen. Het is dus continu kiezen. Offline en online. Wie volg jij op je levensweg? We zullen er tijdens de jaaropening samen bij stilstaan.


De jaaropening zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk van Arnemuiden. Een beperkt aantal leerlingen van locatie Middelburg mag het programma met één ouder/verzorger fysiek bijwonen.

Kijk mee