Middelburg

Talentbegeleider

Middelburg

 

Leerlingen die hoogbegaafd zijn, kunnen hun valkuilen of zwakten op de basisschool vaak compenseren. Op de middelbare school zie je vaak dat ze niet goed weten hoe ze bepaalde leerstrategieën moeten toepassen. Hierbij kan een extra steuntje in de rug helpend zijn.

Met het oog hierop volg ik sinds dit schooljaar een studie. Die richt zich ook op onderpresteerders. Als een mentor een leerling aanmeldt, kan onderzocht worden of een leerling echt onder zijn niveau presteert of het niveau misschien toch te hoog gegrepen is.

Leerlingen worden begeleid op het gebied van bijvoorbeeld plannen, motiverende gesprekken en leren leren. De trajecten zijn zowel voor de begaafde leerlingen als voor de onderpresterende leerlingen maatwerk en dus individueel.

Tijdens het gehele begeleidingstraject is het van belang dat mentor, leerling en de ouders betrokken zijn bij het proces. Daarbij zorgt vooral de mentor voor het contact met de ouders, zodat de talentbegeleider niet de rol van de mentor overneemt. Het goed kijken naar en onderzoeken van bepaalde problematiek zorgt uiteindelijk voor een goed en gegrond vervolgadvies.

mw. C.A.A. de Jong-Kruize
docent