Middelburg

Staking streekvervoer

Schoolbreed

 

Inmiddels is uit het nieuws duidelijk dat de staking in het openbaar vervoer doorgaat, dit is zojuist ook door Connexxion bevestigd. Vanaf morgen, woensdag 27 juni, start er een 72 uursstaking. Leerlingen die afhankelijk zijn van busvervoer naar en van school hebben hiermee geen mogelijkheid om op deze manier naar school te komen.

 

Het leek ons goed afgelopen donderdag ouders alvast per brief op de hoogte te brengen van de zaken die spelen. We vroegen medewerking voor deze week als het gaat om het vervoer van de leerlingen naar en van school. Wellicht kan er in onderling overleg met ouders en leerlingen e.e.a. geregeld worden. De lessen en toetsen zullen gewoon volgens het rooster plaatsvinden, tenzij de schoollocatie anders aangeeft. Als er geen busvervoer is in verband met staking, is er geen mogelijkheid tot collectieve terugvordering van abonnementsgeld via de Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Overigens zal de NS wel de reguliere dienstregeling uitvoeren.

 

Via onze website houden we u op de hoogte van ontwikkelingen. U zult begrijpen dat we e.e.a. ten zeerste betreuren en dat we hopen op uw medewerking.