Middelburg

Sponsorloop voor vertaling van De Heilige Oorlog

Middelburg


De locatie Middelburg organiseert jaarlijks aan het einde van het schooljaar een actie. Dit jaar is dat een sponsorloop met leerlingen en personeel voor de vertaling van het bekende boek De Heilige Oorlog in het Arabisch.
 

De opbrengst is bestemd voor de Stichting Ismaël en het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten, met als actiedoel de vertaling van De Heilige Oorlog in het Arabisch. De Heilige Oorlog is geschreven door de Engelse puriteinse prediker John Bunyan en in de achterliggende eeuwen reeds in allerlei talen vertaald. Op vrijdag 19 mei heeft ds. C.J. Meeuse de inhoud van dit boek in het kort verteld aan onze leerlingen in een bijeenkomst in de Zuiderkerk.

 

Op woensdag 24 mei is Jacob Hoekman geweest namens de Stichting Ismaël om leerlingen en personeel te informeren over de situatie van christenen in de Arabische wereld en ook over de bekering van vele moslims.

 

De leerlingen gaan nu sponsors zoeken. Sponsors kunnen hun bijdrage, indien gewenst, overmaken op het volgende rekeningnummer: NL32 RABO 0380 5640 41 t.n.v. Stichting Calvijn College  met vermelding van: sponsorloop Middelburg, en de naam van de leerling die u sponsort (dit is voor de leerlingen belangrijk in verband met het winnen van één van de prijzen.) Dit bedrag is aftrekbaar van de belasting: Zowel de school als beide organisaties zijn ANBI-instelling. U kunt uw bijdrage ook contant meegeven aan de betreffende leerling, maar dan is het uiteraard niet aftrekbaar van de belasting.

 

Natuurlijk mag elke lezer van dit bericht deze actie ondersteunen. We hopen dat er een mooi bedrag bij elkaar komt, waarmee we lectuurwerk kunnen ondersteunen. Van harte aanbevolen!