Middelburg

Projectmatig onderwijs in klas 2 stream 2

Middelburg


Na de herfstvakantie werkten de leerlingen van klas 2b tijdens de lessen keuzewerktijd en verzorging op vrijdagmorgen aan verschillende projecten. Voorafgaand aan deze periode hebben de leerlingen gesolliciteerd naar deze projecten.

 

De leerlingen konden naar de volgende bedrijven solliciteren:

 • Waterschap Scheldestromen
  Onderzoek waterkwaliteit van enkele wateren op Walcheren
 • Cedrah:
  Verzorgen thema-maaltijd voor bewoners
  Organiseren fotoquiz voor bewoners
 • Aannemingsbedrijf de Voogd:
  Onderzoek uitbreiding mini-camping
  Onderzoek realisatie parkeerplaats naast woning


Nieuwe vaardigheden 

Bijna alle leerlingen hebben kunnen werken aan het project van hun eerste keuze. We kunnen terugzien op een proces waarin heel veel is geleerd. En dat zijn dan vaardigheden en kennis die je normaal gesproken op school niet opdoet. Dit betekende dat het soms ook best moeilijk was voor de leerlingen. De groepjes waren zelf verantwoordelijk voor het project en dit vereiste een goede samenwerking. Ook het communiceren over de opdracht met mensen van buiten de school is iets wat niet vaak voorkomt. Sommige projecten hebben een directe bijdrage geleverd aan de genoemde organisaties. Andere projecten helpen de organisaties in het oplossen van problemen.

 

Loopbaanoriëntatie

De leerlingen hebben bij deze projecten onbewust veel kennis en ervaring opgedaan die hen verder helpt in het LOB-proces (LOB = loopbaanoriëntatie en -begeleiding). Zo hebben ze kennis kunnen maken met de bedrijfscultuur, het projectmatig werken in instellingen en met welke zaken bijvoorbeeld een aannemer allemaal rekening moet houden. Zoals u weet, zijn er nog meer activiteiten die met LOB te maken hebben.

 

Eindpresentatie

De leerlingen presenteerden op 20 december hun project aan de klas en de begeleiders uit en van buiten de school. De projecten vormden een pilot. Klas 2b is de eerste klas waarmee dit traject is gelopen. Tot op heden zien we terug op een zeer geslaagd traject.