Middelburg

Prachtig resultaat sponsorloop vertaalproject

Middelburg

 

De laatste schooldag van het Calvijn College in Middelburg werd een bijzonder project afgesloten. Op deze dag liepen de Zeeuwse leerlingen een sponsorloop over de stranden van Walcheren. En het doel? De leerlingen zamelden geld in voor de vertaling van het boek De Heilige Oorlog in het Arabisch.

Dit is een project dat het Deputaatschap voor Israël (GG) steunt. Toen één van de leden van de Israëlcommissie Walcheren van dit project hoorde, dacht ze direct aan de leerlingen van haar school. Niet alleen omdat zij zich voor dit doel zouden kunnen inzetten, maar omdat het ook voor hén waardevol zou zijn om kennis te nemen van het boek van John Bunyan. Zodoende werd het een heel project, waar ook de schoolleider zich voor inzette.


Activiteiten

Allereerst kwam dominee Meeuse op een ochtend over de inhoud van het boek vertellen. Vervolgens zetten docenten godsdienst, Engels, Nederlands en beeldende vorming zich in om er in de les mee bezig te zijn. Een medewerker van stichting Ismaël kwam vertellen waarom er christelijke boeken nodig zijn in de Arabische wereld, hoe christenen daar te midden van vervolging leven én wat dit voor effect heeft op moslims. Enkele groepjes leerlingen gingen ijverig aan de slag om een projectavond voor te bereiden over de Heilige Oorlog van John Bunyan. En intussen waren alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 sponsors aan het zoeken om de kilometers goed betaald te krijgen. Dat was soms best nog ingewikkeld, want er viel heel wat uit te leggen als je aan de deur kwam met de vraag ‘Wilt u mij sponsoren voor de Heilige Oorlog?’ :-)

 

Presentatie

Op 27 juni presenteerden de leerlingen de inhoud van het boek. Ouders en leerlingen kwamen luisteren. De oog- en de oorpoort waren door leerlingen gemaakt en stonden voorin opgesteld. Eerst waren ze blanco, maar na de val van stad Mensziel kwam er allerlei vuilheid door de poorten naar binnen, de leerlingen plakten daarvan symbolen op de poorten. Het verhaal ging verder, de stad krijgt het evangelie te horen. De leerlingen plakten grote posters met boodschappen op de poorten: Wendt u naar Mij toe, wordt behouden..! Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven! En op de oogpoort kwamen de zichtbare tekenen van de doop, brood en wijn. Bijzonder om samen kennis te mogen nemen van deze allegorie, die zo actueel is. Niet alleen in Israël en de landen van het Midden-Oosten, maar ook op een reformatorische school, omdat de duivel altijd een kwade strijd voert tegen een goede God. Gelukkig hij in wie God de goede strijd van het geloof legt, want Hij staat zelf garant voor de overwinning.

 

Sponsorloop

Op 6 juli was het dan zo ver, de meest fanatieke leerlingen startten om 7:30 uur bij Vrouwenpolder om de afstand van 32 kilometer te lopen. Anderen begonnen in Domburg (21 km) of Westkapelle (14 km) en liepen over het zand naar de finish in Vlissingen. De volgende dag kon een totaalbedrag van €11.222,- bekend gemaakt worden. Een prachtig resultaat! Wie volgt?