Middelburg

Locatie Middelburg tijdelijk aan de Churchilllaan

Middelburg

 

De leerlingen van locatie Middelburg startten vandaag, na de voorjaarsvakantie, aan de Churchilllaan. Het schoolgebouw waarin het CSW gehuisvest was, biedt tijdelijk onderdak aan het Calvijn College. Aan de Kruitmolenlaan zal gedurende een jaar renovatie en nieuwbouw plaatsvinden. 


Het middelste deel van het gebouw zal worden afgebroken en opnieuw worden gebouwd. De nieuwste vleugel en de gymzalen blijven staan en zullen gerenoveerd worden. 
Met personeel, leerlingen (klankbordgroep) en een aantal ouders is nagedacht over de indeling van het gebouw. Uiteraard probeerden we hierbij ook de onderwijskundige visie te vertalen.

 

Bekijk impressie-album

Bekijk impressie-video

Impressies van Bureau Bos.