Middelburg

Locatie Middelburg krijgt vernieuwd gebouw (video)

Middelburg


Het gebouw van locatie Middelburg is bijna veertig jaar oud. Het streven is als volgt. In 2018 zal renovatie en nieuwbouw plaatsvinden. Het Calvijn College zal dat kalenderjaar in het voormalige gebouw van de CSW aan de Churchillaan gehuisvest zijn.


Het middelste deel van het gebouw zal worden afgebroken en opnieuw worden gebouwd. De nieuwste vleugel en de gymzalen blijven staan en zullen gerenoveerd worden. De verhuizing naar de Churchillaan zal plaatsvinden in de kerstvakantie. Per januari 2019 zal het vernieuwde gebouw aan de Kruitmolenlaan in gebruik genomen worden. Alle data onder voorbehoud.

 

Hieronder treft u impressies aan. Met personeel, leerlingen (klankbordgroep) en een aantal ouders is nagedacht over de indeling van het gebouw. Uiteraard probeerden we hierbij ook de onderwijskundige visie te vertalen.

Bekijk impressie-album

Bekijk impressie-video

Impressies van Bureau Bos.