Middelburg

Klas 1 en 2 naar Bijbel-Expo

Middelburg


In het kader van het vak godsdienst hebben we met alle eerste en tweede klassen de Bijbel-expo bezocht in kerkgebouw De Hoeksteen. De expositie ging over het ontstaan van de Bijbel zoals wij die kennen.

 

Er was aandacht voor archeologie toegespitst op de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Leerlingen maakten kennis met het hiërogliefenschrift, kleitabletten, perkamenten rollen en een kopie van de Gütenberg drukpers, waarop ze zelf een tekst mochten afdrukken. Ook was er audiovisueel materiaal, waarmee de leerlingen allerlei vragen konden beantwoorden over diverse zaken die een relatie hebben met de Bijbel. Kortom, er viel genoeg te leren.

De leerlingen kregen een vragenquiz mee, waarvan ze de antwoorden tijdens de rondgang moesten opzoeken. Dat ging hen aardig goed af. Het leverde een compliment van de gidsen op omtrent hun Bijbelkennis!

(foto algemeen van aard)