Middelburg

Denk na over een baan in het onderwijs!

Schoolbreed

 

Ook het Calvijn College ervaart de impact van het lerarentekort. Voor diverse vakken is het moeilijk voldoende mensen te vinden. Denkt u met ons mee?

 

Het lerarentekort concentreert zich landelijk vooral op de vakken wiskunde, natuur-/scheikunde, Duits, Frans, klassieke talen en informatica. Op het Calvijn College zijn we dringend op zoek naar onder meer docenten aardrijkskunde, beeldende vorming en Nederlands. Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het van groot belang dat ook het Calvijn College kan beschikken over voldoende capabele docenten.

Docent worden?

Ben je docent op het reformatorisch voortgezet onderwijs, dan mag je dagelijks met jongeren stilstaan bij de boodschap van Gods Woord. Iedere dag mag je de passie voor jouw vak naar ze overbrengen. Je bent naast vakdocent ook in alles voorbeeldfiguur. Een verantwoordelijkheid, maar ook een kans! De omgang met deze doelgroep kan je veel positieve energie geven. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed.
 

Lage drempel

Misschien denk je: de klik met jongeren heb ik wel en de wens om er dagelijks voor hen te zijn ook. Maar… ik heb het vereiste diploma niet en de studielast en -kosten die dit met zich meebrengt, weerhouden mij om de stap te zetten. Begrijpelijke redenering! Weet echter dat de drempel in realiteit veel lager is dan je denkt. Naast gediplomeerden zijn pabo’ers en zij-instromers van harte welkom. In overleg is het mogelijk een jaar te proeven aan het leraarschap. Je krijgt dan een coach die je begeleidt. Kom vooral eerst eens vrijblijvend op gesprek en loop een dagje mee! Over studietijd en -kosten zijn goede afspraken mogelijk.
 

Werken op het Calvijn

Hoe is het om op het Calvijn College te werken? Er is sprake van een hartelijke betrokkenheid op het welzijn van de leerling. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Personeelsleden krijgen ruimte om ideeën aan te dragen en ontwikkelingen in gang te zetten. Het Calvijn College is een lerende organisatie. Personeel wordt gestimuleerd tot scholing, het werken met een ontwikkelplan, en het delen van kennis. Personeel én partners, zoals ouders, kerken en maatschappelijke partijen, worden betrokken bij de invulling van beleid. Hier leren we sámen.

Bekijk onze vacatures