Middelburg

Busabonnement met fikse korting

Schoolbreed


Veel van de leerlingen die op het Calvijn College zitten, wonen te ver van school af om met de fiets te komen. Deze leerlingen maken gebruik van het openbaar vervoer in Zeeland dat door Connexxion wordt aangeboden. Het Calvijn College participeert in de 
Stichting Scholierenvervoer Zeeland. Dat biedt concrete voordelen.

Het prijsverschil kan oplopen van 20 tot 40% 

Zo kan een aanmerkelijk goedkoper trajectabonnement worden aangevraagd. Het verschil kan oplopen van 20 tot 40%. Voor leerlingen die alleen in de winter van het busvervoer gebruik willen maken of in het examenjaar zitten, bestaat de mogelijkheid van een abonnement met een kortere periode. 


Lees meer