Middelburg

Bouwplannen

Middelburg


Het gebouw van Calvijn College Middelburg aan de Kruitmolenlaan is bijna veertig jaar oud. Al enkele jaren hielden we er rekening mee dat er een ingrijpende renovatie van het gebouw noodzakelijk was. Inmiddels liggen er bouwplannen op tafel. 

Ruim twee jaar geleden is er een bouwkundig rapport opgemaakt en werden drie verschillende scenario’s uitgewerkt:
1. zeer ingrijpende renovatie; 2. totale nieuwbouw; 3. deels nieuwbouw. Inmiddels is wel duidelijk dat het optie 3 wordt. Dit betekent dat het middelste deel van het gebouw wordt afgebroken en opnieuw wordt gebouwd. De nieuwste vleugel en de gymzalen blijven staan.

Dit heeft uiteraard grote impact. Er is gesprek geweest tussen team en architect om de onderwijskundige visie te vertalen naar een indeling van het gebouw. We betrekken daar ook de klankbordgroep-leerlingen bij en een aantal ouders. Het streven is om rond de jaarwisseling met de bouw te kunnen beginnen. Daar gaan natuurlijk nog heel wat voorbereidingen aan vooraf.

Een belangrijk gevolg is ook dat we tijdelijk elders huisvesting zullen moeten vinden. Met de gemeente Middelburg zijn we daarover in gesprek. Mogelijk gaan we
tijdelijk naar het voormalige gebouw van de CSW aan de Churchilllaan in Middelburg. Als het even kan proberen we een verhuizing middenin het schooljaar te vermijden.