Krabbendijke Appelstraat

Leerlingenraad

Er is een lokale leerlingenraad aan de locatie verbonden. Deze groep bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit alle leerjaren en afdelingen. 

De leerlingenraad komt een keer in de maand bij elkaar. De onderwerpen die besproken worden hebben vooral betrekking op het welbevinden op school, zoals veiligheid, vervoer, jaaropeningen, orde-rust-reinheid. Deze raad vaardigt enkele leden af naar de schoolbrede leerlingenraad.

Contact: