Goes Stationspark

Onderwijsaanbod

 


De locatie Goes Stationspark is een echte vmbo-school. Er wordt onderwijs geboden voor klas 1 en 2 stream 2 en vmbo-3 en -4 tl+. Leerlingen kunnen hier vier jaar lang vmbo tl+ volgen. 

 

De leerlingen volgen een breed theoretisch en praktisch programma dat hen voorbereidt op middenkaderfuncties in de maatschappij. 

Stream 2

Je kunt bij ons in klas 1 en 2 terecht voor stream 2. Je krijgt dan les op vmbo k-tl-niveau (kaderberoepsgericht/theoretische leerweg). Meer info

Vmbo-tl met een plus

De leerroute vmbo-tl+ is een breed opleidingstraject met zeven vakken, waaronder het beroepsgerichte vak dienstverlening & producten. Meer info.
 

Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Lunchpauze
  • Tussenuren
  • Buitenlesactiviteiten