Goes Stationspark

Basisscholen en Calvijn College met Engels hogerop

Goes Klein Frankrijk, Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat, Middelburg, Tholen


Op dinsdag 19 september kwamen tientallen mensen van reformatorische basisscholen en het Calvijn College in Kapelle bij elkaar voor de afsluiting van een uniek project: Met Engels Hogerop. Zeven jaar lang werkten ze samen om de taalvaardigheid Engels van leerlingen omhoog te brengen. Met succes. Maar geen reden om nu achterover te gaan hangen.


Uit onderzoek bleek dat – in vergelijking met het landelijk gemiddelde – te veel leerlingen op het Calvijn College met een forse achterstand startten aan het vak Engels. Door Colon en het Calvijn College is in 2010 daarom het project Met Engels Hogerop gestart.


Vanaf groep 1

Een projectleider basisonderwijs, Marja de Wolf-Berman, ging de basisscholen bezoeken om te adviseren. De scholen startten met Engels vanaf groep 1. Er is geïnvesteerd in een goede methode en aanvullende materialen. De basisscholen toetsen op een uniforme manier en hebben een coördinator Engels aangesteld. Bijna 200 basisschoolleerkrachten hebben specifieke scholing ontvangen en voor de coördinatoren is een leernetwerk opgezet. Ook zijn studiereizen aangeboden. In de afgelopen twee jaar zijn audits afgenomen om de school inzicht te bieden in wat al bereikt is en wat verder ontwikkeld kan worden.

 

Significant

De inspanningen hebben geleid tot een significante verhoging van de opbrengsten. Tijdens de afsluitende bijeenkomst maakten diagrammen dit duidelijk voor wat betreft woordenschat en leesvaardigheid. Het Calvijn College constateert een hoger instroomniveau en gaat op zoek naar een nieuwe lesmethode om hier nog beter op aan te sluiten. 

 

Hoe verder

Hoe nu verder? Het leernetwerk blijft. Zo mogelijk zullen daar ook leraren voortgezet onderwijs aanschuiven. Engels blijft op de agenda staan. Basis- en voortgezet onderwijs moeten elkaar blijven informeren. De bijzondere samenwerking verdient voortzetting. Het is aan te bevelen om bijvoorbeeld tweemaal per jaar een trainer uit te nodigen om het team scherp te houden en te inspireren. 

 

Zie ook: