Goes Noordhoeklaan

Onderwijsaanbod

 

De locatie Goes Noordhoeklaan is er voor de doeners in vmbo klas 1 en 2. Leerlingen uit stream 3 en de combiklassen stream 2/3 kunnen hier terecht.

 

Bij stream 3 gaat het om leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en de meer praktische kb-leerlingen, waarbij het accent meer ligt op concrete en praktische leerstof.


De combiklas stream 2/3 volgt een programma dat enerzijds een gedegen voorbereiding biedt op vmbo tl+ en anderzijds mogelijkheden biedt voor een meer praktische invulling.

Na het volgen van twee jaar stream 3 of stream 2/3 gaan leerlingen vaak naar locatie Krabbendijke Kerkpolder. Hier volgen zij klas 3 en 4 van vmbo kb of bb.  Uit de klas stream 2/3 gaan er ook leerlingen naar locatie Goes Stationspark.


Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3 krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht.
Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Lunchpauze
  • Tussenuren
  • Buitenlesactiviteiten