Goes Noordhoeklaan

Onderwijsaanbod


De locatie Goes Noordhoeklaan is er voor de doeners in vmbo klas 1 en 2. Leerlingen uit stream 3 en de combiklassen stream 2/3 kunnen hier terecht.

 

Bij stream 3 gaat het om leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo en de meer praktische kb-leerlingen, waarbij het accent meer ligt op concrete en praktische leerstof.


De combiklas stream 2/3 volgt een programma dat enerzijds een gedegen voorbereiding biedt op vmbo tl+ en anderzijds mogelijkheden biedt voor een meer praktische invulling.

Na het volgen van twee jaar stream 3 of stream 2/3 gaan leerlingen vaak naar onze locatie in Krabbendijke Kerkpolder. Hier volgen zij klas 3 en 4 van vmbo kb of bb.  Uit de klas stream 2/3 gaan er ook leerlingen naar locatie Goes Stationspark.


Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Heb jij een advies gekregen voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dan krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op de profielkeuze. Meer info.

Leerplein

De vestiging heeft een Leerplein waar leerlingen kunnen werken aan vakoverstijgende projecten. Hiermee wordt de samenhang tussen theorie en praktijk duidelijker voor de leerlingen en wil de school zowel leerlingen als docenten uitdagen en motiveren. Leerlingen werken op het Leerplein aan competenties als plannen, samenwerken, zelfstandig werken en zelf verantwoordelijk zijn.

Meer informatie over bijzonderheden: Uitgelicht.
Informatie over de onderwijssoorten.
En verder in de schoolgids over:
  • Lunchpauze
  • Tussenuren
  • Excursies