Goes Noordhoeklaan

Zeeuwsbreed sterk techniekonderwijs!

Schoolbreed

 

Officieel kreeg Zeeland in juli 2019 al groen licht, maar in januari 2020 is het project Sterk Techniek Onderwijs (STO) echt van start gegaan. Een initiatief waarin alle Zeeuwse vmbo-scholen, het mbo en het bedrijfsleven nauw samenwerken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs dat beter aansluit op de behoeften en wensen vanuit het bedrijfsleven.

Net als veel andere regio’s in het land kampt (ondanks de goede provinciale samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven) Zeeland met een personeelstekort in de technische sector. Om voor de toekomst dit tekort te verkleinen of zelfs op te lossen en beter aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven, is het van belang dat ook onze school en het bedrijfsleven nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. Om dat te kunnen realiseren is het Calvijn College betrokken bij een onderdeel van het project Sterk Techniekonderwijs (STO) in Zeeland en dan specifiek voor de Oosterschelde regio; STOZ-OSR.

Onze ambities voor dit project richten zich op drie thema’s:

  1. versterken van de beroepspraktijk in de technische profielen (binnen en buiten de school) 

    Er zullen verschillende investeringen nodig zijn in formatie, professionalisering, innovatie, inrichting en materialen om de basiskwaliteit duurzaam aan te kunnen blijven bieden of uit te kunnen breiden. Daarnaast willen we de keuzevakken op locatie Krabbendijke Kerkpolder optimaliseren en/of uitbreiden, in samenwerking met het bedrijfsleven en eventueel het mbo.
  2. versterken van het loopbaanleren in de onderbouw van vmbo bb/kb/gl en in de niet-technische profielen en leerwegen 

    In onze totale regio kiest 20% van deze leerlingen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) in klas 3 voor een technisch profiel. Dat zijn 340 leerlingen. Ruim 1200 leerlingen volgen een niet-technisch profiel (dienstverlening & producten; zorg & welzijn; economie & ondernemen; horeca; bakkerij & recreatie; groen). Zij komen slechts beperkt in aanraking met de technische profielen en de bijbehorende kennis en vaardigheden. Naar verwachting liggen hier grote kansen voor versterking van het techniekonderwijs. De betrokken scholen in de regio willen hier daarom versterking in aanbrengen. Een werkgroep is de afgelopen periode in samenwerking met het bedrijfsleven al gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op een krachtige loopbaangerichte leeromgeving in de onderbouw bb/kb/gl en in de bovenbouw theoretische leerweg.
  3. samenwerking intensiveren in de keten vmbo-mbo

    Vanaf 2020 kunnen scholen een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden met een gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Doel hiervan is een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren en barrières weg te nemen, zodat een mogelijke route verdiept, verrijkt of versneld kan worden. We zijn op dit moment aan het verkennen op welke behoeften in de school deze route een antwoord zou kunnen zijn. 

Ook Zeeland kampt met een personeelstekort in technische sector

 

Langzaam maar zeker zullen er lopende het vierjarige project steeds meer zaken op de verschillende locaties zichtbaar moeten gaan worden. Van goed onderhouden machines, innovatieve drones, laserprinters en technische instructeurs tot leerlingen die enthousiast zijn geworden en voor een technische route willen gaan waar het bedrijfsleven op zit te wachten!