Goes Noordhoeklaan

Schrijftolk beleeft het Calvijn

Krabbendijke Appelstraat


Voor deze rubriek gingen we weer met iemand ‘van buiten’ in gesprek over de school. Dit keer Anjes van Es, schrij ftolk op de locaties Appelstraat, Kerkpolder en Tholen. “Wat me opvalt, is het leuke contact met docenten en leerlingen. Ik heb me altijd erg welkom gevoeld.”

Een schrijftolk verzorgt geen gebaren maar een soort live-ondertiteling. Een uitkomst voor bijvoorbeeld leerlingen die later doof zijn geworden en de gebarentaal niet beheersen als moedertaal. Van Es is een mensenmens en houdt van taal en contact met mensen. “Je volgt mensen soms jarenlang. Overal waar sprake is van communicatie kan een schrijftolk worden ingezet, het werk is dus heel afwisselend. Ik vind het leuk om met jongeren bezig te zijn.”

Onopvallend aanwezig

Van Es trekt in principe de hele dag op met de leerling. Ze zit achterin de klas, maar is geen deelnemer. “Ik bemoei me nergens mee, het enige wat ik doe is gesproken taal meegeven. Het is heel wat voor een leerling. Je bent als dove al anders dan anderen en dan is er ook steeds iemand bij voor je. Ik ben daarom onopvallend aanwezig.” Van Es rapporteert niet aan anderen en praat niet over leerlingen. “Als tolk heb je een vertrouwensband, ik zeg tegen bijvoorbeeld ouders alleen iets over de leerling met zijn of haar toestemming.”

Je mag er zijn, ook met je angsten

 

Structuur en aandacht 

Als schrijftolk bezoekt Van Es nogal wat organisaties. Hoe ervaart ze het Calvijn College? “Wat ik erg waardeer aan het Calvijn is dat er heel veel structuur is en aandacht voor de individuele leerling. Sterk is ook het ondersteuningsaanbod dat de integratiegroep biedt. Leerlingen krijgen er ondersteuning voor plannen (goed overigens dat iedere leerling met een planner werkt!), huiswerk en toetsen, ook kunnen ze er stoom afblazen. Er wordt op het Calvijn echt gekeken naar wat het kind nodig heeft, ze durven

van de geijkte paden af te wijken.” Er is relatief weinig lesuitval, merkt Van Es op. “Is er uitval, dan wordt geprobeerd waarneming in te zetten. Komt het voor sommige leerlingen lastig uit met busvervoer, dan wordt gekeken of er geschoven kan worden.”

Reformatorische school

Van Es is van rooms-katholieke huize en naar eigen zeggen niet praktiserend gelovig. Hoe is het dan om te tolken op een reformatorische school? “Ik houd rekening met gebruiken, zoals het dragen van een rok. Dagopeningen en gebed bij het eten waren nieuw voor me. Wat me opvalt, is het leuke contact met docenten en leerlingen. Ik heb me altijd erg welkom gevoeld.” 

Ze heeft het idee dat het niveau van Engels bij leerlingen wat lager is dan op een openbare school. “Niet het niveau van docenten, maar de manier van uitspraak en de oproepbaarheid van bepaalde woorden.” Over de zorg merkt ze op: “Ik heb regelmatig gezien dat wanneer een leerling ergens mee worstelt, faalangstig is of ergens niet in slaagt, de docent meer ruimte gaf. Je mag er zijn, ook
met je angsten.”