Goes Noordhoeklaan

Samen leren en anders vooruit...

Schoolbreed

 

Om het Calvijn College toekomstbestendig te maken zijn we vorig schooljaar gestart met het project Anders Vooruit. We zien ons als school namelijk gesteld voor een aantal uitdagingen en knelpunten in (de organisatie van) de onderwijsprocessen.

 

Doelstelling is om deze structurele uitdagingen en knelpunten integraal aan te pakken en zo mogelijk ook op te lossen. Met een team van docenten, ondersteunend personeel en schoolleiding – alle locaties zijn vertegenwoordigd - zijn we wekelijks en procesmatig bezig aan onze opdracht.

 

Routes uitstippelen

Op drie fronten - onderwijs, organisatie en financiën - zijn we met behulp van interne en externe deskundigen vanuit onze missie en visie mogelijke routes en vernieuwingen aan het uitwerken, die passen bij het DNA van onze school. Daarnaast laten we met een zekere regelmaat docenten én leerlingen reflecteren op ontwikkelingen en tal van onderwerpen, zoals leren en toetsen, vorming, zorg, determinatie, digitalisering en nog meer.

 

Leerlingen spreken

In een transitie naar toekomstbestendig onderwijs is het van belang dat we als school ook actief luisteren naar onze leerlingen. Zij zijn immers ervaringsdeskundigen. Vanuit dat perspectief is de onderwijskundige van onze school, dr. P.W. van Schaik, met groepjes leerlingen op de verschillende locaties van het Calvijn College in gesprek gegaan over hoe zij aankijken tegen het onderwijs, leren en naar school gaan (zie onderstaand kader).


 

Ideale school

Op een creatieve manier denken ze in groepjes na over hun ‘ideale’ school. Aan het eind van de werksessies presenteren de leerlingen hun uitgangspunten aan elkaar en de onderwijskundige. Het is mooi om te zien hoe betrokken de leerlingen zijn en hoe serieus ze met elkaar het gesprek voeren over wat ze belangrijk vinden. Het gaat hier te ver om daarvan alles te benoemen, maar naast “iedere dag lekkere (én gezonde) broodjes verkopen in de kantine” worden er ook veel andere onderwerpen genoemd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: meer praktijkgerichte en praktische lessen, minder toetsen, meer creatieve lessen buiten de lesmethode en docenten die zelf verhalen vertellen. 
 
In veel gesprekken wordt ook het belang van de christelijk vormende aspecten in de school genoemd. Zo wordt door de leerlingen ‘echtheid’ en ‘openheid’ van docenten in combinatie met hun persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus aangegeven. En het belang om samen met hun docenten (en elkaar) te leren en te spreken over het geloof in hun eigen leven. Maar ook over hun ongeloof of geloofstwijfel en de zoektocht naar hoe ze hiermee om moeten gaan in het leven van alledag.

De uitkomsten van de gesprekken worden in iedere locatie teruggekoppeld en het beeld dat schoolbreed ontstaat zal een plek krijgen in de verdere doordenking op de weg naar toekomstbestendig onderwijs.


 

Hoe verder?

Aan het einde van dit schooljaar ronden we fase 1 en de centrale schoolbrede ontwikkelbijeenkomsten van Anders Vooruit af. Na de zomervakantie hopen we met fase 2 te starten. We willen dan in de teams, vakgroepen en op de locatie tal van activiteiten gaan uitwerken en testen. Want op het Calvijn College luisteren we naar elkaar en leren we samen!