Goes Noordhoeklaan

Publieksjaarverslag 2020 verschenen

Schoolbreed


Ons publieksjaarverslag over 2020 is verschenen. Op de website jaarverslag.calvijncollege.nl doen we compact verslag over het voorbije kalenderjaar. U treft er ook foto's en diagrammen aan. 

De jaarstukken (waarnaar we verwijzen in hoofdstuk 5) zullen we in de loop van juni D.V. publiceren. 

 

Heeft u naar aanleiding van dit verslag vragen of opmerkingen, dan horen we het graag! Neem contact met ons op via info@calvijncollege.nl of (0113) 21 10 20.

 

Publieksjaarverslag 2020