Goes Noordhoeklaan

De Bijbel als kompas

Schoolbreed


De Zeeuwse reformatorische basisscholen en het Calvijn College slaan de handen ineen om het Bijbellezen te stimuleren en te verbinden aan de dagelijkse actualiteit. Het Reformatorisch Dagblad is hierbij de verbindende schakel.

 

Bijbellezen door jongeren, wie vindt het niet belangrijk? Die vraag heeft het reformatorisch onderwijs in Zeeland de achterliggende jaren gesteld. Rapporten, studies, analyses verschijnen regelmaat en tonen aan dat er reden is tot zorg. Het lezen van teksten uit de Bijbel komt in de praktijk helaas vrij beperkt aan de orde. Er wordt meer over dan uit de Bijbel gepraat. Dat toont onderzoek aan. Vanuit deze wetenschap hebben we ons als onderwijsinstellingen ten doel gesteld om het Bijbellezen meer te bevorderen.

Richting

Het betekent concreet dat Bijbellezen ons brengt bij het wezen van ons bestaan en het doel van ons leven nu en hiernamaals. Het betekent ook dat Bijbellezen ons richting geeft bij het maken van verantwoorde keuzes. Keuzes die kunnen worden verwoord, uitgelegd en verdedigd. Ten slotte brengt Bijbellezen ons bij de actualiteit en het verstaan van deze tijd. Wat dat laatste betreft, de actualiteit en het verstaan van deze tijd, zijn we op zoek gegaan naar een betrouwbare partner die de actualiteit zo getrouw mogelijk verzorgt. Deze partner hebben we gevonden in het Reformatorisch Dagblad.

Krant

Deze krant voorziet ons twee keer per week van gedigitaliseerde informatie. De directe wereld om ons heen maar ook wereldwijde onderwerpen komen aan de orde. In deze actualiteit wordt een verbinding gelegd tussen de inhouden van de Bijbelse boodschap en het duiden van de tijdgeest. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit en wie doen er mee? De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen naast het gebruikelijke Bijbelverhaal twee keer per week een actueel onderwerp aangereikt waarbij een passend Bijbelgedeelte is gezocht. Op het Calvijn College doen alle leerlingen mee en krijgen ze hetzelfde aangeboden tijdens de dagopeningen. Ook wordt een bijpassende psalm gezongen. Ter ondersteuning wordt een stukje informatieve tekst aangereikt en enkele vragen en stellingen om het gesprek in de klas op gang te krijgen. U zult begrijpen dat de rol van de leerkracht cruciaal is bij het voeren van het gesprek en het overdragen van waarden en normen.

Proef

De achterliggende tijd, van november tot februari, is proefgedraaid met ruim zeventig personeelsleden. De evaluatie van het project is op basis van indicatoren heel gunstig beoordeeld. Er zijn een paar opvallende zaken die we graag door willen geven. De ervaring is dat waardevolle gesprekken ontstaan tussen leraren en leerlingen. Het blijkt dat de gesprekken niet beperkt blijven tot de schoolsituatie, maar dat ook aan de keukentafel of onder het eten de onderwerpen van de dagopening besproken worden. Ook komen tussen leerlingen onderling gesprekken op gang, zowel op als buiten het schoolterrein. Ten slotte blijkt ook dat het aanleiding geeft om meer artikelen van het Reformatorisch Dagblad te lezen. 

We staan nu voor de opgave om het project uit te rollen over alle reformatorische scholen in de provincie. Het is onze drijfveer dat jongeren zich verankeren in het Woord van God. We hopen en bidden dat de Heere dit (geringe) werk zegent.

Benieuwd naar de inhoud van ‘Bijbellezen en actualiteit?’ Kijk dan eens op www.bmudagopening.nl.

projectleiders