Goes Noordhoeklaan

Aangepaste lestijden voor locaties in Goes en Krabbendijke

Goes Klein Frankrijk, Goes Noordhoeklaan, Goes Stationspark, Krabbendijke Appelstraat, Krabbendijke Kerkpolder

 

Met ingang van D.V. dinsdag 10 januari beginnen lessen en pauzes op onze schoollocaties in Goes en Krabbendijke een kwartier later. Dit in verband met de nieuwe dienstregeling van de NS.

 

De NS heeft de treintijden in Zeeland met ingang van 11 december met een kwartier verschoven. Dit heeft gevolgen voor de aansluiting met de bussen. De provincie verplicht Connexxion om aan te sluiten op de dienstregeling van de NS.

 

Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden tussen Connexxion en Stichting Scholierenvervoer Zeeland (waarbij onze scholen betrokken zijn) over de gevolgen voor leerlingen die gebruikmaken van het openbaar vervoer. Om de beste aansluiting voor de leerlingen te kunnen garanderen, beginnen we een kwartier later. 

 

Nieuwe les- en pauzetijden