Goes Noordhoeklaan

Contact

Welke vraag u ook heeft, schroom niet om de school te bellen. We helpen u graag verder.

 

  • Het algemene e-mailadres van de school is info AT calvijncollege DOT nl. U kunt gebruikmaken van het onderstaande contactformulier.
  • Op deze website presenteren we namen en e-mailadressen van contactpersonen binnen de school.
  • Pasfotoregisters met contactgegevens van personeelsleden en leden van ouderadviesraad/leerlingenraad staan op Eduportaal onder de button Adresgids. 
  • Informatie over vrij vragen en ziekmelden


Vervoer

Locatie Noordhoeklaan is met het openbaar vervoer niet gemakkelijk bereikbaar. Daarom kunnen de leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer, gebruik maken van speciale leenfietsen die op locatie Klein Frankrijk gestald staan.

Voor ziekmelden, vrij vragen of andere zaken:

Telefoon: 0113 - 21 10 20

Postadres

Postbus 362, 4460 AT Goes