Goes Klein Frankrijk

Contactpersonen

(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)

 

Locatiedirectie

 • G.J. van Appeldoorn (apd)

 

Teamleiders

 • klas 1: J. van de Velde (vld)
 • klas 2: drs. J. Karkdijk (kar)
 • havo-3: G.E. Kamerik (kam)
 • havo-4 en -5: D.C. Paans (paa)
 • vwo: ir. B.P. Pors (por)

(Assistent-)leerlingcoördinatoren

 • klas 1 en 2: (vacature)
 • atheneum-3 en vwo-4, -5 en -6: mw. M.L.J. Goedbloed-de Wolf (gbw)
 • havo-3, -4 en -5: mw. E. van den Brink (bnk)

Decanen

 • havo-3, -4 en -5: F. Quist (qui)
 • vwo-3, -4, -5 en -6: dr. H.A. van Dongen (dng)

Dyslexiebegeleider

 • mw. L.C. Kleppe (klp)

Examensecretaris

 • havo en vwo: A. Quist (qst)

Faalangst- en sovatrainers

 • P. van der Jagt (jag)
 • mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon) 

Medewerkers integratiegroep

 • mw. M.C. Janse-Terlouw (jnt)
 • G.J.E. Kamerik (kmk)
 • mw. A.J.L. Baas-de Keijzer (bsk)
 • mw. J.W. van Moolenbroek-van der Maas (moo)

Verkeerscoördinator

 • H. Lievense (lvn)

Vertrouwensmentoren

 • mw. J.C. Goudswaard-Wisse (gdw) 
 • mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)
 • T. van Middelkoop (mid)
 • M. Wisse (wsd)

Zorgcoördinator

 • H.D. Niewenhuijse (nwh)