Goes Klein Frankrijk

Contactpersonen

(mailadres: drieletterige code + @calvijncollege.nl)

Locatiedirectie

 • onderbouw: C.J. van Duivendijk (dvn)
 • havo en vwo: G.E. Kamerik (kam)

Teamleiders

 • gymnasium-1, -2 en -3: drs. L.A. Niewenhuijse (nwn)
 • stream 1: G.J. van Appeldoorn (apd)
 • havo-3: A.A. Lamper (lam)
 • havo-4: W.J.P. Maarsman (mar)
 • havo-5: D.C. Paans (paa)
 • vwo: ir. B.P. Pors (por)

(Assistent-)leerlingcoördinatoren

 • stream 1 en gymnasium-1, -2 en -3: J. Bakker (bkr)
 • atheneum-3 en vwo-4, -5 en -6: mw. M.L.J. Goedbloed-de Wolf (gbw)
 • havo-3, -4 en -5: mw. E. van den Brink (bnk)

Decanen

 • havo-3, -4 en -5: F. Quist (qui)
 • vwo-3, -4, -5 en -6: dr. H.A. van Dongen (dng)

Dyslexiebegeleider

 • mw. M. Murre-Murre (mur)

Examensecretaris

 • havo en vwo: A. Quist (qst)

Faalangst- en sovatrainers

 • P. van der Jagt (jag)
 • mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon) 

Medewerkers integratiegroep

 • mw. M.C. Janse-Terlouw (jnt)
 • mw. E.A.H. Verschuure (vrc)

Rekencoördinator

 • P.K. Wisse (wis)

Verkeerscoördinator

 • H. Lievense (lvn)

Vertrouwenspersonen

 • stream 1 en gymnasium-1, -2 en -3: mw. E.A.H. Verschuure (vrc)
 • havo en vwo: T. van Middelkoop (mid) en mw. J.H. Honkoop-Hardeman (hon)

Zorgcoördinatoren

 • stream 1 en gymnasium-1, -2 en -3: H.D. Niewenhuijse (nwh)
 • havo en vwo: C.J. Ruissen (rui)