Goes Klein Frankrijk

Ouderadviesraad

Aan de Goese locaties is een gezamenlijke ouderadviesraad (oar) verbonden. De oar heeft als doel het contact tussen ouders en school te vergroten en heeft een adviserende taak op verschillende gebieden.

De oar vergadert ongeveer vier keer per schooljaar. 
In oktober of november vinden er verkiezingen plaats. 
De veranderde samenstelling wordt gepubliceerd in de e-mailnieuwsbrief aan ouders.

Contact: