Goes Klein Frankrijk

Leerlingenraad

De locatie Klein Frankrijk kent per team een klankbordgroep waarin leerlingen wordt gevraagd om mee te denken met  het reilen en zeilen in hun afdeling.

 

Vanuit deze klankbordgroepen worden leerlingen afgevaardigd naar de lokale leerlingenraad. We vinden het belangrijk dat ook leerlingen op deze manier actief kunnen meedenken over zaken en ontwikkelingen die op school plaatsvinden.