Onderwijsaanbod

Onderwijsvisie

Het Calvijn College staat voor reformatorisch onderwijs van hoge kwaliteit. We willen onderwijs geven waarin de Heere geëerd wordt en jongeren door de genade van Christus God leren dienen. Aansluitend bij onze missie en visie hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving van dit onderwijs.

 

Deze uitgangspunten zijn leidend binnen de hele school. We laten ons er als school, als team en als persoon door inspireren en houden ze onszelf voor als spiegel. 


Uitgangspunten

  • We vormen leerlingen vanuit het perspectief van de toekomst van Gods koninkrijk.
  • We functioneren als een christelijke leergemeenschap.
  • We geven uitdagend en inhoudsvol christelijk onderwijs.
  • We werken aan eigentijdse en aan tijdloze vaardigheden.
  • We voeden leerlingen op tot zelfstandigheid.