Praktisch vmbo in jaar 1 en 2

Binnen stream 3 krijg je in jaar 1 en 2 negen à tien lesuren in de week beroepsgerichte praktijk: commercie & dienstverlening en techniek. Hiermee bereid je je voor op een profielkeuze.

Lees meer
Leerling schrijft in schrift.

Onderwijsroute

Na het volgen van twee jaar stream 3 of stream 2/3 gaan leerlingen vaak naar locatie Krabbendijke Kerkpolder. Hier volgen zij klas 3 en 4 van vmbo-kb of -bb. Uit de klas stream 2/3 gaan er ook leerlingen naar locatie Goes Stationspark.

De combiklas stream 2/3 volgt een programma dat enerzijds voorbereiding biedt op vmbo-tl+ en anderzijds mogelijkheden biedt voor een meer praktische invulling. Leerlingen krijgen in deze combiklas geen Frans, maar in de plaats daarvan meer praktijk.

Lees meer
Routekaart locaties Calvijn College