De inhoud van de e-mail en de bijgevoegde bestanden is vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen. Kopiƫren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van deze e-mail en de toegevoegde bestanden is verboden.

De auteur van deze mail streeft ernaar informatie en advies te verlenen op een zorgvuldige manier, rekening houdend met de hem/haar beschikbare informatie. De gegeven informatie of het verleende advies kunnen echter nooit een aanleiding zijn om de aansprakelijkheid van het Calvijn College in te roepen. Het Calvijn College is enkel gebonden indien dit in het bericht expliciet is vermeld en voor zover deze toezegging bevestigd is door een geldig ondertekend document.

De e-mails en de bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen, wat niet garandeert dat ze er volledig vrij van zijn. E-mail die vanuit of naar het bovenvermeld e-mailadres van de afzender wordt gestuurd, kan door het Calvijn College gelezen en bewaard worden.