Week 23

Datum Lezen Zingen Middagpauze
4 juni Hand. 2:21 en Psalm 61 Ps. 61:1 en 3 Esther 8:12-17
5 juni Hand. 2:22-33 Ps. 16:5 Esther 9:1-6
6 juni Hand. 2:34-39 Ps. 32:5 Esther 9:7-15
7 juni www.bmudagopening.nl

(blauwe versie, actualiteit van dinsdag)

Esther 9:16-19
8 juni www.bmudagopening.nl

(blauwe versie, actualiteit van donderdag)

Esther 9:20-24