24 apr 2024

Teamdag KAR en NWH

Goes Klein Frankrijk

25 apr 2024

Meivakantie

Alle locaties

26 apr 2024

Meivakantie

Alle locaties

29 apr 2024

Meivakantie

Alle locaties

30 apr 2024

Meivakantie

Alle locaties

01 mei 2024

Meivakantie

Alle locaties

02 mei 2024

Meivakantie

Alle locaties

03 mei 2024

Meivakantie

Alle locaties

08 mei 2024

Teamdag PAA en POR

Goes Klein Frankrijk

09 mei 2024

Hemelvaartsdag

Alle locaties

14 mei 2024

CE-I

Alle locaties

15 mei 2024

Sportdag klas 1

Goes Klein Frankrijk

15 mei 2024

Bijeenkomst Colon, PO en VO rondom Engels

Alle locaties

15 mei 2024

CE-I

Alle locaties

16 mei 2024

Bedrijvenexcursie vakhavo (ghvh3)

Goes Klein Frankrijk