Voor de locatie Goes Klein Frankrijk zoeken wij een technisch onderwijsassistent voor het vak biologie. Vanwege vervanging zwangerschapsverlof is deze functie tijdelijk 1,0 fte, daarna wordt de betrekkingsomvang 0,4 fte.

 

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. Meer informatie: Werken op het Calvijn.

Docent demonstreert hoe een microscoop werkt in de biologieles.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met G.J. van Appeldoorn,  locatiedirecteur: telefoon 06-30 44 63 85 of via            e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.

Solliciteren