Wij zijn op zoek naar een technisch instructeur die ondersteuning biedt bij het onderdeel techniek van het praktijkvak in stream 3. Verder wordt deze instructeur ingezet bij het nieuw te vormen praktijkvak techniek in stream 2 en dienstverlening & producten (D&P) klas 3/4.

 

Taakinhoud

 • Assistentie bij praktijklessen in stream 3 en stream 2 en technische onderdelen van D&P:

* Begeleiding van verschillende leerroutes binnen een niveau/leerjaar;

Begeleiding van technisch zwakke leerlingen (passend onderwijs);

Aansturing van groepjes leerlingen met een technische opdracht;

Het bieden van extra uitdaging aan sterke leerlingen d.m.v. technische verrijkingsopdrachten;

Toezicht op verschillende werkplekken waar tijdens technieklessen en technische activiteiten gewerkt wordt           (o.a. bewaking veiligheid en bediening machines).

 • Ondersteuning van praktijkdocenten door het organiseren van en assisteren bij gastlessen en bedrijfsbezoeken;
 • Ontwikkeling van en ondersteuning bij vakoverstijgende opdrachten met een technische component (crossovers), onder verantwoordelijkheid van een docent.

 

Profiel

 • Brede affiniteit met techniek, bij voorkeur met een technische opleiding;
 • Affiniteit met leerlingen;
 • Flexibel inzetbaar in verschillende klassen, leerjaren en vakken;
 • In staat om uitvoerend én zelfstandig bezig te zijn onder eindverantwoordelijkheid van verschillende docenten;
 • Vaardig in het omgaan met ICT en multimedia;
 • Organiserend vermogen;
 • Bereid om zich pedagogisch-didactische vaardigheden eigen te maken en zich op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen in de techniek;
 • Bereid om op termijn door te groeien naar docent techniek of docent dienstverlening en producten en daarvoor een relevante hbo-opleiding te volgen.

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. C.J. van Duivendijk, telefoon: 06 – 475 08 288 of via e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.

 

Solliciteren