De orthopedagoog is aan één of meerdere locaties van het Calvijn College verbonden en is lid van het Zorg Advies Team (ZAT). Hij/zij adviseert docenten, leerlingenbegeleiders, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en ouders over opvoedkundige problematiek en gedragsproblematiek. Hij/zij verricht coachende en diagnosticerende werkzaamheden en draagt zorg voor individuele behandeling van leerlingen.

 

De samenwerking met de andere orthopedagogen krijgt gestalte door structurele overleg- en intervisiemomenten. De orthopedagogen dragen bij aan ontwikkelingen op het terrein van de leerlingenzorg binnen het Calvijn College.

Wij verwachten iemand met:

–      een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek met een registratie bij het NVO;

–      een aantekening voor diagnostiek (is een pré);

–      sterke gerichtheid op ontwikkeling van de leerling en de (school)context;

–      een nauwkeurige en betrouwbare manier van werken;

–      goede communicatieve vaardigheden;

–      een flexibele instelling.

 

Meer informatie

Voor informatie kun je contact opnemen met A. Heger, teamleider expertiseteam, via telefoon (06) 20 17 81 88  of e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.

Solliciteren