Wij zoeken een mediathecaris voor de locatie Krabbendijke Kerkpolder.

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Zorgdragen voor de dagelijkse gang van zaken in de mediatheek.
  • In overleg met vaksecties materialen aanschaffen voor de mediatheek en zorgen voor de administratieve verwerking.
  • Het behulpzaam zijn bij het vergaren en raadplegen van informatie.
  • Het aansturen van vrijwilligers.

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. Meer informatie: Werken op het Calvijn.

 

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met dhr.  P.M. Kunst, locatiedirecteur: telefoon 06-10 89 66 89 of via e-mail.

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de volgende kerkgenootschappen.

Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdag 16 februari D.V.

Meer informatie over solliciteren.

Solliciteren