Het vak

Engels. Een internationale taal waarmee je iedere leerling van elk niveau kunt boeien. Je hebt een grote vrijheid in de keuze van te behandelen onderwerpen. Dankzij de variëteit in onderwerpen en werkvormen ontstaan afwisselende lessen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

‘Samen leren’ maakt de vakgroep concreet: korte lijntjes, veel overleg met elkaar, periodiek een lesbezoek, feedback geven, regelmatige nascholing en het werken aan een gezamenlijk vakwerkplan.

 

Werken op het Calvijn

Het Calvijn College is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Typisch Calvijn College is een hartelijke betrokkenheid op elkaar vanuit een heldere christelijke identiteit. Het uit zich in een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Niet alleen de bloei van talent, maar juist ook de ziel van de leerling weegt. Ons onderwijs is gericht op een toekomst als christen in de maatschappij. Daarbij zijn docenten en medewerkers voor leerlingen belangrijke identificatiefiguren. Zie voor meer informatie: Werken op het Calvijn.

 

Meer informatie

  • Voor inhoudelijke vragen over de vacature op de locatie Appelstraat  kun je contact opnemen met C.J. van Duivendijk, locatiedirecteur: telefoon 06-47 50 82 88 of via e-mail.
  • Voor vragen over de vacature op de locatie Kerkplder kun je contact opnemen met P.M. Kunst, locatiedirecteur: telefoon 06-10 89 66 89 of via e-mail.

 

Sollicitanten dienen de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de  volgende kerkgenootschappen.

Meer informatie over solliciteren.

 

Solliciteren Appelstraat

 

Solliciteren Kerkpolder